Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi och miljötekniska föreningen erbjuder under hösten 2020 ett brett utbud av digitala teknikutbildningar för att möta branschens behov av kompetensutveckling på distans. Höstens kursprogram är nu till stora delar klart, men nya kurser kan tillkomma så kika gärna in på vår hemsida (https://www.energi-miljo.se/utbildning) för att hålla dig uppdaterad!

 

3/9 | Digital kurs Introduktion till Solenergi - Lars Andrén 

8/9 | Digital kurs Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare - Björn Woulikainen 

9/9 | Digital kurs Verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN - Per Levin 

10/9 | Digital kurs Injustering av ventilation - Lars Ekberg 

16/9 | Digital kurs Köldmedier - Tommy Walfridson och Anton Falk 

17/9 | Digital kurs Injustering av värmesystem - Ulrika Brown 

24/9 | Digital kurs Energiberäkning och BBR - Edwin Måradson 

1/10 | Digital kurs Akustik för installatörer - Lennart Karlén 

8/10 | Digital kurs Energiberäkning och BBR -  Edwin Måradson 

15/10 | Digital kurs Injustering av värmesystem - Ulrika Brown 

22/10 | Digital kurs Akustik för installatörer - Lennart Karlén 

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.


 Dela     Tillbaka  

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×