Avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential

2020-09-10 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium med Roland Jonsson, WSP, som kommer att berätta om möjligheter och förutsättningar för att använda avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential i framförallt flerbostadshus.

Han kommer att presentera mätresultat och drifterfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare. Olika inkopplingsalternativ för bästa funktion. Avloppsvärmeväxlarinstallationers olika utföranden/ lösningar (placeringsexempel, avloppsledningsdimensioner och rördragningar, värmeväxlares olika uppkopplingsprinciper, och kombinationsmöjlighet med andra värmekällor, det vill säga värmepump).

Här finns en del att ta lärdom av.

Föredragshållare: Roland Jonsson, WSP

Datum: torsdag 24 september 2020

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.30

Plats: Digital länk via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen.

ANMÄLAN senast onsdag 23 september kl 12.00

Varmt välkommen!

Kostnad: kostnadsfritt.

(under dessa corona tider inbjuder vi att hålla seminariet kostnadsfritt)


Läs mer och anmäl dig här!


 Dela     Tillbaka  

Digital kurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2020-09-24

Välkommen till digital heldagskurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse som anordnas av Energi- och Miljötekniska föreningen i samarbete med Willy Ociansson från Willy´s Clean Tech.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-09-23

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - Energiberäkning och BBR

2020-09-21

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Energiberäkning och BBR – olika systemlösningar och deras påverkan på ekonomi och miljö.


  Ventilation Värme Kyla El Utbildning & FoU

Teknikträff i Borås om golvvärme

2020-09-01

Välkommen till en träff med Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Borås, där Andreas Anderzon, Thermotech, berättar om Thermotechs erfarenheter från installationer av - MultiLevel.


  Värme

Teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilation

2020-08-27

Välkommen till teknikmöte i Helsingborg om tekniktävling om ventilationskomponenter.


  Allmän

Information i Uppsala om auktorisation av energiföretag

2020-08-17

Välkommen till en teknikinformation i Uppsala om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Höstens digitala utbildningar!

2020-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om hyresgästers påverkan på energianvändning

2020-08-11

Välkommen till ett seminarium i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen.


  Allmän

Träff i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

2020-08-10

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän Energieffektivisering

×