Teknikföredrag i Karlstad om ozon

2021-01-08 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Ozon i ventilationsanläggningar, vad funkar och vad funkar inte? Vad måste man tänka på vid projektering och service när man vill använda ozon.

Alla har rätt till en säker arbetsmiljö, så hur säkerställer man det?

Vilka erfarenheter har olika yrkesgrupper av ozon, finns det några problem?

Kan ozon vara en lösning gällande både lukt, brand, energiåtervinning och rensning. I så fall hur?

Finns det några skillnader i vad man bör tänka på gällande UV-ljus eller ozongenerator, och hur funkar jonisering – blir det ozon av det?

Vid mötet nämns också några användbara ”att tänka på-saker” från Imkanal 2012.

Det är några av ämnena som tas upp vid ett teknikföredrag om ozonarrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Karlstad, med Annika Brännmark
Branschchef hos Plåt & Ventföretagen som föredragshållare

Datum och tid 26 januari kl 11.30

Mötet hålls via Teams

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikforedrag-i-karlstad-om-ozon

 

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikutbilda dig på distans!

2021-01-22

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter med sina populära digitala teknikutbildningar och våra lokalavdelningar runt om i Sverige erbjuder under januari och februari ett gediget utbud av teknikkurser inom installations- och energiområdet.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikmöte i Halmstad om ventilationskomponenter

2021-01-18

Välkommen till ett teknikmöte i Halmstad om tekniktävling om ventilationskomponenter.


  Ventilation Utbildning & FoU

Föreläsning om värmeåtervinning från storkök

2021-01-06

En inspelning av ett seminarium om energiåtervinning från spillvatten i storkök finns att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans - Kursprogram 2021

2021-01-04

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära satsning på digitala teknikutbildningar under 2021 och våra lokalavdelningar runt om i Sverige erbjuder ett gediget utbud av teknikkurser inom installations- och energiområdet.


  Allmän

Teknikföredrag i Gävle om energiåtervinning

2020-12-20

Här är ett teknikföredrag i Gävle om energiåtervinning med förvärmd luft.


  Allmän

EMTF tackar sina medlemmar för verksamhetsåret 2020!

2020-12-18

Vi kan när vi nu summerar ett minst sagt annorlunda år konstatera att vi trots det tragiska samhällsläget tillsammans med våra medlemmar inte bara lyckats hålla igång verksamheten utan också utökat den.


  Allmän

En liten film om Skaraborgs sjukhus i Skövde

2020-12-07

Skaraborgs sjukhus i Skövde håller på att byggas till – här är en film om energi- och milljösatsningen.


  Allmän Referensprojekt

Energikonferens 2020 - Stort tack!

2020-12-04

Energikonferens 2020 lockade närmare 100 deltagare som tillsammans med våra fantastiska föredragshållare lyfta viktiga ämnen och intressanta frågeställningar.


  Allmän

Teknikmöte i Dalarna om tävling om ventilationskomponenter

2020-12-02

Välkommen till en föreläsning om en tävling om ventilationskomponenter som Energimyndigheten arrangerat.


  Ventilation

×