Film om byggkvalitet och energikrav

2021-02-21 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Varför uppfyller så liten andel av byggnaderna de krav på energianvändning som angivits i tidigt skede och vad kan man göra åt det?

Det är några av frågorna som behandlats i en BeBo/SBUF/KTH-Förstudie där man analyserat energieffektiva flerbostadshus. I korta ordalag kan studien sammanfattas med följande; de flesta energieffektiva flerbostadshus använder mer energi än beräknat, i energieffektiva byggnader är detaljerna viktiga samt energiberäkningar ideala. Det konstateras också att schablonvärden bör endast användas i tidiga skeden sa

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm presenterades studien av tekn dr Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur.

Presentationen går att se här:

 


 Dela     Tillbaka  

Film om ombyggnaden av Sjöfartsmuseet i Göteborg

2021-03-08

Efter många års planerande pågår nu ombyggnaden av Sjöfartsmuseet i Göteborg. Här är en kortare beskrivning av projektet på youtube https://lnkd.in/eraa2NC


  Allmän

Digital teknikutbildning 12/3 - BBR & Energiberäkning

2021-03-08

Nu på fredag 12/3 bjuder vi in till ytterligare en spännande digital teknikutbildning! Vi kör kurs i BBR och Energiberäkning med fokus på systemlösningar, ekonomi och miljö tillsammans med kursledare Edwin Måradson.


  Allmän Utbildning & FoU

Seminarium om AI och styr och övervakning

2021-03-07

Med hjälp av AI går det att optimera komplexa fastigheters energianvändning utifrån den övergripande algoritmen "rätt inneklimat till lägsta möjliga kostnad". Nu finns ett föredrag om detta på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

Film om Kulturkvarteret i Örebro

2021-03-05

Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Örebro ordnade ett digitalt studiebesök på nya Kulturkvarteret i Örebro. Här är en liten film om detta.


  Allmän

En dag om vätskeburna köldbärarsystem - och fluider

2021-03-01

Mycket energi går förlorad på grund av kompetensbrist i skötseln och konstruktion av köldbärarsystem. Vad beror det på egentligen? Välkommen till ett seminarium arrangerat av branschens ledande tekniktidning.


  Allmän

Digitala teknikutbildningar i mars

2021-03-01

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder under mars månad in till ett antal spännande digitala teknikutbildningar inom flertalet installationstekniska discipliner!


  Allmän Utbildning & FoU

EMTF-träff i Örebro om AMA och beskrivningsverktyg

2021-02-25

EMTF i Örebro bjuder in till lunchseminarium via Teams om AMA och beskrivningsverktyg.


  Allmän

Digitalt studiebesök på Live In-Lab

2021-02-25

Nu finns en film från Energi- och Miljötekniska Föreningens digitala studiebesök på Live In-Lab i Stockholm.


  Allmän

Digital utbildning - Introduktion till solenergi

2021-02-19

På torsdag till veckan kör vi digital utbildning i Solenergi! Vill du ha en översiktlig introduktionskurs till både solel och solvärme? Kursledare Lars Andrén från Drivkraft Andén AB guidar er i solenergin spännande värld.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×