Seminarium om vattenbesparing i Uppsala

2021-04-06 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF
Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing hos kommuner och va-huvudmän, liksom enskilda hushåll.

I en rapport om vattenbesparande åtgärder var målet att ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare. Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB, Tierps kommun och Östhammars kommun. Projektet pågick under 2020 och har finansierats med pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) via Uppsala Länsstyrelse och rapporten har sammanställts av WRS och Ecoloop.

I projektet intervjuades flera aktörer och i rapporten sammanställdes hur många liter man kan spara per person och dygn och ger en ungefärlig bild av kostnader.

En slutsats från arbetet är att det finns goda möjligheter att spara stora mängder av hushållens vattenförbrukning, men utifrån dagens vattentaxor finns inte något ekonomiskt incitament för hushållen att installera vattenbesparande tekniker, utan det handlar snarare om medvetenhet och engagemang i vattenfrågan, eller att man bor i ett område som lider av vattenbrist. Därför kan andra incitament behövas från kommun eller övriga myndigheter.

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Uppsala presenterades resultatet av Irina Persson, och Jessica Berg, Uppsala Vatten och Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun. Föredraget går att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youttubekanal https://www.youtube.com/channel/UCzTaSDCFo_O3ogHzAhuci-g
 

 Dela     Tillbaka  

Digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg

2021-07-13

Nu finns ett digitalt studiebesök på Platinan i Göteborg, Vasakronans nya kontorsprojekt på 60 000 kvadratmeter.


  Allmän

Föredrag om energiberäkning av äldreboenden

2021-06-30

Nu finns ett föredrag om energiberäkning av äldreboenden på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

Föredrag om trådlös överföring av mätvärden

2021-06-21

Att överföra mätvärden via trådlös överföring var temat för ett antal föredrag inom Energi- och Miljötekniska Föreningen. Nu finns föredraget att se på Youtube.


  Allmän

Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboende

2021-06-15

Välkommen till ett teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboenden.


  Allmän Utbildning & FoU

Föredrag om ventilation och SARS-Cov-2

2021-06-15

EMTF:s lokalkommitté i Örebro bjöd in en kvartett från vårt östra grannland Finland, som berättade om det tvärvetenskapliga forskningsprojekt ”TUPA” gällande bland annat ventilationens påverkan på spridning av SARS-CoV-2 i innemiljö.


  Ventilation Utbildning & FoU

Seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom LoRaWan

2021-06-09

Välkommen till ett seminarium i Skaraborg om nya möjligheter genom digitalisering och fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Välkommen till en informationsträff i Växjö om IMD

2021-06-01

Vid en lunchträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Växjö kommer en studie att presenteras om hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Digital teknikutbildning 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-26

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder in till kurs i Injustering av värmesystem torsdag 3 juni. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme

Föredrag i Helsingborg om energiåtervinning från spillvatten

2021-05-25

Välkommen till ett seminarium i Helsingborg om värmeåtervinning ur spillvatten.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Digital kurs 3 juni - Injustering av värmesystem

2021-05-20

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Halmstad bjuder inte till kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän