Passa på att teknikutbilda dig innan semestern!

2022-05-25 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Injustering av ventilationssystem

Innehåll:

• Vikten av korrekt injustering
• Förberedelser innan injustering
• Granskning av ritningar och beskrivningar
• Kontroller i samband med driftsättning
• Orienterande mätningar
• Proportionalitetsmetodens grunder
• Alla moment steg-för-steg
• Skillnader för olika typer av ventilationssystem
• Dokumentation och erfarenhetsåterföring
• Injusteringsrapport och protokoll
• Mätmetoder och mätinstrument
• Tidsåtgång och kostnader
• Att göra rätt varje gång – Checklista för injustering

https://slussen.azureedge.net/image/955/Lars_Ekberg_2.png

Ledare: Lars Ekberg, CIT Energy Management
Datum: Onsdag 1 juni, 2022
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: 2.395 kr ex moms för medlemmar.
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 3.150 kr ex moms.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png

Injustering av värmesystem

Innehåll:
• Varför är injusteringen en av de viktigast åtgärderna för att få en driftsäker och energioptimal anläggning?
• Alla steg i hur beräkning och injustering skall utföras och redovisas.
• Vi går igenom olika system, injusteringar i befintliga och nya värmesystem, de olika stegen.
• Vilka värden som bör redovisas för att all information skall framgå och därmed hur beräkningen är  gjord.
• Dokumentation som behövs både för utförande men också som relationshandling.
• Hur olika systemtemperaturer påverkar flöden och injusteringsvärden.
• Vad är bra förutsättningar för en optimal injustering?

Ledare: Ulrika Brown, Energiverket
Datum: Fredag 3 juni, 2022
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar.
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.795 kr ex moms.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png


 Dela     Tillbaka  

Solvärme till Härnösands fjärrvärme

2022-06-17

Sedan september 2021 får Härnösand Energi & Miljö in större mängder solvärme till fjärrnät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Vid en EMTF-träff beskrevs solvärmesystemet


  Allmän

Föredrag om hur man klarar 42 kWh/kvm i flerbostadshus

2022-06-11

I Lund utvecklar Magnolia Bostad, för Heimstaden, ett stort antal flerbostadshus i en varierad kvartersstruktur med cirka 780 lägenheter, med påbörjad inflyttning 2023. Byggnaderna har krav på att köpt energi inte övergår 42 kWh, kvm/år.


  Allmän

Film om Magasin X i Uppsala

2022-06-09

Nu finns en film om träbyggnaden Magasin X i Uppsala.


  Allmän Referensprojekt

Film om Telefonplan

2022-05-28

Nu finns en film om utbytet av kylmaskiner på Telefonplan i södra Stockholm.


  Kyla Referensprojekt

Välkommen på studiebesök - CAT -COOP:s Automatiska Terminal

2022-05-23

EMTF:s lokalavdelningar i Västerås/Eskilstuna bjuder in till studiebesök på CAT - COOP:s Automatiska Terminal.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Seminarium i Örebro om arbetsmiljö

2022-05-22

I maj månads digitala träff i Örebro berättade Hans Söderström från Installationsföretagen om handboken ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal”.


  Allmän

Teknikutbildning om ljud från installationer

2022-05-20

Denna utbildning ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Delar som behandlas är om vilka ljudkrav som ställs av myndigheter och vilka problem som kan uppstå vid olika typer av tekniska lösningar.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om OVK

2022-05-12

På Locum AB har det testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK. Se inspelning där Mikael Nutsos, Locum, berättar om systemet.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Café VVS med Johnny Ragazzo

2022-05-07

Lyssna på en intressant intervju med Johnny Ragazzon, Kraftringen, på Café VVS på Nordbygg om hur värmeenergin kan styras i Eslöv.


  Allmän