När uppdaterade du kunskapsbanken senast?

2022-09-12 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Läs mer nedan om några av EMTF:s populära teknikutbildningar:
• Teknikutbildning för blivande totalkonsulter med möjlighet till diplomering
• Värmepumpar och solenergi
• Injustering av ventilationssystem

Digitalt via Teams

 

  • Teknikutbildning för blivande totalkonsulter med möjlighet till diplomering
     

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken. Den vänder sig främst till dig som vill kunna erbjuda tjänster som totalkonsult. För att delta i kursen finns inga formella kunskapskrav, men vill du diplomera dig genom efterföljande kunskapsprov behöver du vara certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierad energikartläggare eller kunna uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.
Kursen sträcker sig över två halvdagar, alternativt en heldag. För de som har möjlighet ingår även studiebesök, fördjupningstillfällen, och ett separat kunskapsprov för diplomering. Se bifogad beskrivning om kunskapskrav inför diplomeringen.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Karin_Glader_och_Daniel_Olsson_CIT.jpg

Ledare: Daniel Olsson och Karin Glader, CIT Energy Management
Datum: torsdag 15 september, och tisdag 20 september (sista anmälningsdag 13 september)
Tid: 09.00-12.00, 2 halvdagar

Notera utbildningen går även datumen: 9 november (heldag), samt 23 och 30 november. Se mer information: https://www.emtf.se/utbildningar/

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png

 

  • Värmepumpar och solenergi

Richard Thygesen från Aktea Energy leder denna teknikutbildning om värmepumpar och solenergi där vi diskuterar vilka olika typer av systemlösningar som finns på marknaden och deras olika för- och nackdelar.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Richard_Thygesen_rund.png

Ledare: Richard Thygesen, Aktea Energy
Datum: Tisdag 27 september, 2022
Tid: Kl. 09.00 – 12.00

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png

  • Injustering av ventilationssystem

Teknikutbildningen leds av Lars Ekberg, affärsområdeschef CIT Energy Management och adjungerad professor vid Avdelningen för installationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Innehåll:
• Vikten av korrekt injustering
• Förberedelser innan injustering
• Granskning av ritningar och beskrivningar
• Kontroller i samband med driftsättning
• Orienterande mätningar
• Proportionalitetsmetodens grunder
• Alla moment steg-för-steg
• Skillnader för olika typer av ventilationssystem
• Dokumentation och erfarenhetsåterföring
• Injusteringsrapport och protokoll
• Mätmetoder och mätinstrument
• Tidsåtgång och kostnader
• Att göra rätt varje gång – Checklista för injustering                     
https://slussen.azureedge.net/image/955/Lars_Ekberg_2.png
Ledare: Lars Ekberg, CIT Energy Management
Datum: torsdag 29 september, 2022
Tid: Kl. 09.00 – 12.00

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Pod om Konsultdagarna

2022-09-29

Den 10 november arrangeras Konsultdagarna där både bygg- och vvs-frågor behandlas. Klicka vidare och lyssna på SBR-podden för att få veta mer.


  Allmän

Brandskyddsdagen 2022

2022-09-29

Välkommen till Brandskyddsdagen 2022 - installationsbrandskydd på lager och i militärbyggnader, Stockholm.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - Ljud från installationer!

2022-09-29

EMTF:s lokalavdelning i Umeå bjuder in till denna teknikutbildning som vänder sig i till alla som jobbar med installationer till exempel, VVS-konsulter, installatörer, projektledare och arkitekter och i beställarledet.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Brandisolering av ventilationskanaler - FEDS

2022-09-27

EMTF:s lokalavdelning i Stockholm bjuder in till denna digitala teknikutbildning om brandisolering av ventilationskanaler.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU Isolering

Lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken

2022-09-22

På uppdrag av Energimyndigheten bjuder EMTF in till seminarium om lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader och flerbostadshus.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föreläsning i Uppsala om ventilation på fältsjukhus

2022-09-20

Välkommen till ett föredrag i Uppsala om ventilation i fältsjukhus.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Föredrag om korrosion

2022-08-29

Vilka faktorer som bidrar till att allt fler vätskeburna system korroderar i förtid? Vid en presentation av Rafael Ospino, som gjort en utredning för Installationsföretagen, redovisas en del förklaringar till detta.


  Allmän

Uppdatera dig i de nya kraven!

2022-08-26

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Bli uppdaterad genom EMTF:s digitala teknikutbildning!


  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbilda dig med EMTF!

2022-08-19

Under hösten erbjuder EMTF även teknikutbildningar i klassrum, där man ges mer utrymme för övningar och diskussioner, så håll utkik!


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU