Lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken

2022-09-22 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiskt lönsam energieffektivisering i byggnader och genom paketlösningar nå längre.

Ur innehållet:

  • Varför renovera och energieffektivisera enligt Totalmetodiken?
  • Totalmetodikens delar
  • Green Deal, taxonomi och alternativ till IMD - så har du nytta av Totalmetodiken
  • Roller och ansvar
  • Tips för upphandling av Totalkonsu
    https://slussen.azureedge.net/image/955/Karin_Glader_och_Daniel_Olsson_CIT.jpg

Ledare: Karin Glader och Daniel Olsson, CIT Energy Management
Datum: onsdag 28 september (sista anmälningsdag 26 september)
Tid: 09:00 – 11:30
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen på eftermiddagen/kvällen innan kursdagen.
Pris: Anmälningsavgift 250kr

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png


 Dela     Tillbaka  

Föreläsning i Uppsala om ventilation på fältsjukhus

2022-09-20

Välkommen till ett föredrag i Uppsala om ventilation i fältsjukhus.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

När uppdaterade du kunskapsbanken senast?

2022-09-12

Teknikutbildningar att kika närmare på inom vvs, energi och inomhusklimat. • Teknikutbildning för blivande totalkonsulter med möjlighet till diplomering • Värmepumpar och solenergi • Injustering av ventilationssystem


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om korrosion

2022-08-29

Vilka faktorer som bidrar till att allt fler vätskeburna system korroderar i förtid? Vid en presentation av Rafael Ospino, som gjort en utredning för Installationsföretagen, redovisas en del förklaringar till detta.


  Allmän

Uppdatera dig i de nya kraven!

2022-08-26

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Bli uppdaterad genom EMTF:s digitala teknikutbildning!


  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbilda dig med EMTF!

2022-08-19

Under hösten erbjuder EMTF även teknikutbildningar i klassrum, där man ges mer utrymme för övningar och diskussioner, så håll utkik!


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Föredrag i Stockholm om bra arbetsmiljö för montörer

2022-08-17

Välkommen till ett föredrag Föredrag i Stockholm om bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal.


  Allmän

Lunchföreläsning i Gävle om systemlösningar för solskydd

2022-08-15

Välkommen lyssna till en lunchföreläsning i Gävle om systemlösningar för solskydd och fasadlösningar.


  Allmän

Föredrag i Halmstad om korrosion i vvs-system

2022-08-15

Välkommen att lyssna till ett föredrag i Halmstad om korrosion i vvs-system.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Solvärme till Härnösands fjärrvärme

2022-06-17

Sedan september 2021 får Härnösand Energi & Miljö in större mängder solvärme till fjärrnät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Vid en EMTF-träff beskrevs solvärmesystemet


  Allmän