Energikonferensen är tillbaka 23 mars i Bromma!

2023-03-10 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Tidigare år har vi presenterat utmaningar, råd och lösningar för att uppnå energieffektiv bebyggelse och god inomhusmiljö. Vi har även haft fokus på energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd och energieffektiv teknik i samband med renovering.

Energieffektivisering är fortfarande på allas läppar, speciellt i dessa tider och sannolikt många år framöver. I år har vi därför fokus på framtiden, utifrån tekniska lösningar som vi redan idag kan konstatera är framtidens melodi.

Eller är det verkligen så?

Vi djupdyker i framtiden utifrån ett makro- och mikroperspektiv.

 

Möt några av dagens föreläsare här nedan:

Årets AI-svensk
Jonas blev utsedd till Årets AI-svensk förra året för sina insatser inom energieffektivisering av bostadsbeståndet som bolaget förvaltar – en halvering av elförbrukningen! Han kommer att berätta om sina erfarenheter och diskutera lokal energiproduktion.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Jonas_tannerstad_PNG_367.png

Föreläsare: Jonas Tannerstrand, Chef el och automation på ÖrebroBostäder AB

 

Energiordningen utmanas
De stadigt ökande distribuerade energiresurserna (solceller, batterier, elbilar, styrbara laster etc) för med sig något mer än bara ett teknikskifte i energisektorn. I takt med att fler användare också äger sina egna resurser, flyttas kartan om och nya relationer och affärsmodeller växer fram mellan prosumenter och kraftbolag. Men hur skapar vi ett robust och nyttomaximerande energisystem som i allt större utsträckning decentraliseras och orienteras mot prosumenten? Martin Warneryd, delar med sig av kunskaper från sitt nyligen avslutade doktorandarbete som fokuserade på framväxten av lokala energisystem.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Martin_Warneryd_PNG_467.png

Föreläsare: Martin Warneryd, Forskare i energiomställning på RISE

 

Diskussion: ”Elsystemets framtid”

https://slussen.azureedge.net/image/955/Ove_Fredriksson_PNG_467.png

Ove Fredriksson
Public affairs, ansvarig samhällskontakter, Mälarenergi
Tar en diskussion tillsammans med Martin Warneryd och Jonas Tannerstad, om ”Elsystemets framtid”.

 

Relationen mellan energiprestanda och fastighetsvärde
En väl informerad köpare bör välja den energieffektiva fastigheten framför en fastighet med ett högre energibehov, därför kan energideklarationen uppfattats som ett viktigt verktyg för att lösa informationsasymmetri, tillhandahålla transparens och främja energieffektivitet på fastighetsmarknaden. Men anser köpare att energideklarationer bidrar med viktigt information? Spelar energiprestandanivå roll? 

https://slussen.azureedge.net/image/955/Agnieszka_Jonsson_PNG_467_x_485.png

Föreläsare: Agnieszka Zalejska Jonsson, Lektor KTH/Fastigheter och Byggande

 

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Föredrag i Sundsvall om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-03-23

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen. I ett föredrag i Sundsvall kommer en utredning av presenteras.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag om fjärde generationens fjärvärme

2023-03-21

I dag har energiproduktionen inom fjärrvärmesektorn fokus på produktion och leverans av värme, vilket sätter elproduktionen i andra hand. Vad blir effekten om fokuset är det omvända? Det var frågan vid en föreläsning i Uppsala.


Värme

Verktyg för framtiden på Energikonferensen 2023

2023-03-16

Vad ska prioriteras? Vilka avvägningar behöver man göra? Vilken kompetens behöver man för att göra dem? Hur ser man till att man är redo för framtiden? Det är frågor som kommer att diskutera på Energikonferensen den 23 mars i Bromma.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om lågtempererad fjärrvärme

2023-03-11

Nu finns ett föredrag om hur FVB har utrett systemlösning för lokalnät för fjärrvärme i Huddinge i södra Stockholm.


Värme Utbildning & FoU

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2023-03-07

Teknikutbildningen som ger dig som deltagare verktyg till hur man hittar energislukande fel i olika typer av stora fastigheter.


Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Saltskog Gård i Södertälje ska få nygammal vvs

2023-02-23

Saltskog Gård i Södertälje som ägdes av industrimannen Carl-Fredrik Liljevalch, skall återställas till sitt ursprungliga utseende. Klicka vidare och se filmen!


Allmän

Föredrag i Stockholm lågtempererat fjärrvärmenät

2023-02-22

Välkomna till ett föredrag om en systemlösning för lokalnät för fjärrvärme i Huddinge i södra Stockholm.


Värme

Energikonferensen 2023 - Redo för framtiden?

2023-02-17

Energikonferensen är tillbaka 2023 för att uppmärksamma framtidens teknik och lösningar. I år har vi fokus på framtiden, utifrån tekniska lösningar som vi redan idag kan konstatera är framtidens melodi.


Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Seminarium i Malmö om Klimatstegen

2023-02-16

Nu finns ett föredrag om Klimatstegen, ett verktyg för stegvis minskning av byggnaders klimatavtryck ute på Youtube-kanalen.


Allmän