Verktyg för framtiden på Energikonferensen 2023

2023-03-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Hela byggbranschen befinner sig i en tid av omställningar. Noll-energikrav, reducerad miljöpåverkan, nya EU-direktiv och kommande nya byggregler, klimatdeklarationer, certifieringar är bara några exempel. Lägg därtill hantering av potentiellt extremväder, taxonomikrav, skenande energikostnader, ränteökningar och andra nya utmaningar när det gäller finansiering, ännu mer tvärdisciplinär kommunikation – och allt detta i en tid då tillgång på både energi, effekt och material förändras snabbt. Energikonferensen 2023 ger verktygen att hantera dessa utmaningar.

För tredje året i rad bjuder EMTF in till Energikonferensen, en heldagskonferens för ingenjörer, VVS-tekniker, entreprenörer, konsultera och beställare som vill diskutera framtidslösningar och lära av kollegor i branschen, myndighetspersoner och forskare.

– Vi har valt temat ”Redo för framtiden” för årets konferens. Det är absolut ett ämne som ligger i tiden och som är viktigt för hela branschen att ta sig tid att fundera över. En viktig framtidsfråga som jag vill lyfta lite extra gäller kompetensförsörjningen. Vad kommer de nya möjligheterna som framtiden bär med sig innebära för kompetensbehov? Är vi redo kompetensförsörjningsmässigt? Det hoppas jag att ni kommer och vill diskutera med oss, säger Jaana Petherbielke, vd för EMTF.

Konferensen äger rum på Best Western Plus Sthlm Bromma den 23 mars och bjuder förutom på intressanta föreläsningar under dagen även på möjligheter att nätverka med kollegor i branschen och att delta i diskussioner kring dagens föreläsningar genom någon av pandeldebatterna.

– Vi har fått ihop ett riktigt bra program i år där deltagarna får med sig kunskap och idéer att ta med sig till sin vardag. Som alltid när det gäller EMTF står tekniska lösningar i fokus, där vi kommer med konkreta exempel som förmedlas genom kunniga namn i branschen, säger Jaana Petherbielke.

https://slussen.azureedge.net/image/955/Anmal.png

https://slussen.azureedge.net/image/955/Jaana_Petherbielke.png

Jaana Petherbielke, vd för EMTF


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om nya normalvärden för graddagar

2023-12-04

SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av att normalperioden ändrats från 1981-2010 till 1991-2020. Här är ett föredrag om förändringarna.


Allmän

Kurs 5 december! - Injustering av värmesystem

2023-11-28

Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort!


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya energikrav i Stockholm

2023-11-23

Välkommen till ett föredrag om de nya energikrav i Stockholm som tagits fram.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om aggregatorer

2023-11-20

Fastighetsföretag har undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. Här är ett föredrag om dessa projekt.


Allmän

Scanvac webinar 13 december 2023

2023-11-20

This webinar aims to share experiences of energy-saving measures conducted in Nordic countries and discuss possible challenges we have had in reducing peak power and energy demands.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbildningar i höst!

2023-11-20

Analytisk dimensionering av brandisolering av ventilationskanaler.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om Hammarby Sjöstad

2023-11-19

I Hammarby Sjöstad, Stockholm, har ett projekt om Energigemenskaper startats. Här finns ett föredrag om detta.


Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildningar vecka 48

2023-11-14

Kurser du inte vill missa!


Ventilation Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Injustering av ventilationssystem

2023-11-13

Så får du bra luftkvalitet och sänkta energikostnader.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Renoveringsvågen

2023-11-12

I EU har man kommit närmare hur energirenovering ska regleras och en ny energiprestanda på det befintliga byggnadsbeståndet har tagits fram.


Allmän