Projekt ger ren luft att operera i

2023-03-28 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kongo.jpg
Foto: Daniel Olsson

https://slussen.azureedge.net/image/353/daniel.pngSlussen.biz har fått en pratstund med Daniel Olsson på CIT Renergy som är projektledare för ett aktuellt projekt gällande operationsrum avsedda för låginkomstländer. 
- Det huvudsakliga syftet med projektet är att skapa hög luftrenhet med enklare installationer än traditionell teknik som är dyrare och mer komplex att drifta. Teknik för luftrening finns aldrig eller sällan installerat på sjukhus i låginkomstländer vilket ökar risken för infektioner. Något som även uppmärksammats av världshälsoorganisationen WHO. Vårt mål är att arbeta fram ett koncept med luftrenare och andra installationer som är billigt, energieffektivt och lätt att drifta.

Projektet, som har finansiellt stöd från Formas under tre år, inleds med mätningar i Chalmers laboratorium i samverkan med professor Lars Ekberg. 
- Därefter åker vi till Kongo i Centralafrika i höst, gör mätningar och tittar på de aktuella lokalerna i två sjukhus. Sedan är tanken att vi ska komma tillbaka efter cirka ett år och göra de slutliga installationerna i operationsrummen samt driftsätta dem. 

I projektet finns också fokus på information och utbildning av personalen på  plats. 
- Utöver de tekniska installationerna kommer också ett  informations- och utbildningspaket att arbetas fram. Vi kommer bland annat göra mätningar på  kläder och försöka kartlägga dess påverkan på luften. Bomullskläder, som ofta används i låginkomstländer, avger partiklar som i sin tur binder bakterier vilket påverkar risken för infektioner. Då kan det vara intressant att titta på exempelvis skillnaden mellan nyare bomullskläder och de som tvättats många gånger och skapa lämpliga rutiner efter resultatet. Det kan också handla om disciplin kring dörrstängning och hur de tekniska installationerna ska driftas. 

Projektgruppen har också hjälp av en arbetsgrupp och en referensgrupp. 
- I arbetsgruppen finns bland annat en mycket erfaren kirurg med erfarenhet från arbete i låginkomstländer. I referensgruppen, som vi har möjlighet att bolla frågor med, finns bland annat en infektionsläkare. 

Slussen.biz hoppas kunna återkomma med uppföljningar av projektet under resans gång.

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: Daniel Olsson och CIT Renergy

Läs mer om hur projektet fortskred: Reste till Kongo för att skapa ren operationsluft


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU