LK Systems AB förvärvar Flooré AB

2023-05-15 LK Systems AB

LK Systems AB – nordisk marknadsledare inom lösningar för värme- och tappvattensystem – har förvärvat Flooré AB. Förvärvet accelererar LK Systems hållbarhetsarbete, genom både utveckling och egen automatiserad tillverkning av spårade isolerskivor för vattenburen golvvärme. LK Systems kunder får också tillgång till ett ännu mer klimatsmart och komplett golvvärmesortiment.

https://slussen.azureedge.net/image/1107/LK_-_Floore-Sluss.jpg

Flooré är etablerat i Torpshammar strax utanför Sundsvall. Företaget startades 1991, omsätter idag ca 50 MSEK och har 14 anställda. Drygt 70% av försäljningen går på export till flera länder i Europa, där huvudprodukten är egentillverkade spårade isolerskivor för golvvärme. På den svenska marknaden är Flooré en etablerad och komplett golvvärmeleverantör med fokus på golvvärmepaket genom bygghandelskanalen.

Genom förvärvet av Flooré får LK Systems tillgång till både utveckling och automatiserad produktion av golvvärmeskivor. Detta ger LK Systems stora möjligheter att minska miljöpåverkan genom mer klimateffektiva transporter och utveckling av skivor med nya miljövänliga material. Genom att erbjuda Floorés skivor för golvvärme till LK Systems kunder i Sverige, Norge och Finland, etableras ett bredare och mer hållbart sortiment.

"Förvärvet av Flooré AB är ytterligare ett steg i vår strategiska plan att skapa tillväxt genom att bredda vårt erbjudande och utveckla mer hållbara lösningar. Genom den egna automatiserade tillverkningen och utvecklingen av spårade isolerskivor för vattenburen golvvärme, kan vi erbjuda mer hållbara lösningar - inte minst genom utveckling av nya miljövänliga material. Vi ser dessutom också en möjlighet att tillsammans med Flooré utveckla vår exportaffär. Sammantaget är det ett väldigt spännande förvärv som ger stora möjligheter för båda bolagen att utvecklas och vi ser nu fram emot att välkomna alla medarbetare i Flooré till LK-familjen”, säger Michael Söderberg, VD LK Systems AB.

Flooré kommer fortsätta sin verksamhet precis som tidigare. Genom samarbetet med LK Systems skapas nya möjligheter inom ökad hållbarhet, marknad och produktsortiment, som gradvis kommer implementeras.

“Vi ser fram emot samarbetet med LK och de möjligheter som vi med LK Systems gemensamt skapar. Tillsammans med LK kan vi dra nytta av varandra och utvecklas ännu mer inom våra respektive områden”, säger Hannele Arvonen, VD på Flooré AB.

För en enklare och smartare vardag
Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet.

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.


 Dela     Tillbaka  

Kyl huset med kylan som naturligt finns i marken!

2024-05-20

LK 322 FriKyla utnyttjar den kyla som finns i ett system med bergvärmepump. Genom att köra vätskan i kollektorslangen till en fläktkonvektor kan du kyla ditt hem med kylan som naturligt finns i marken.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Isolering

Halvera din energiförbrukning med vattenburen golvvärme

2024-05-06

Höga elpriser och en osäker marknad har gjort att allt fler villaägare börjar se över sin elförbrukning. En av åtgärderna är att man kan göra en övergång från direktverkande el till ett vattenburet system och minska sin energiförbrukning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

NYHET! LK Fördelarskåp UNI VP

2024-04-22

Nytt fördelarskåp att använda vid inkoppling av värmekälla mot rör i vägg, som till exempel kallvatten, varmvatten, tillopp och retur.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger Nordbygg

Nytt förläggningssätt för bärande golvkonstruktion - LK CombiBoard EPS

2024-04-08

LK CombiBoard EPS är uppbyggt med en isolerskiva i EPS-klass S300 försett med ett laminerat värmefördelningsskikt för optimal värmespridning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Isolering Nordbygg

Nyhet! LK Arc

2024-03-01

Möt LK Rumsreglering Arc – Advanced Room Control – som består av ett antal komponenter som tillsammans bildar ett optimerat rumsregleringssystem. Centralenhet, sensorer och termostater kommunicerar trådlöst, trådbundet eller i kombination.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg

Lägre klimatavtryck för golvvärme än radiatorer

2023-12-11

Denna kunskap är relativt ny och bygger på beräkningar med EPD:er (miljövarudeklarationer). Vattenburen golvvärme är mycket vanligt i enbostadshus och nu byggs även allt fler flerfamiljshus med golvvärme.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt

LK Våtrumskassett listad i Svanens husproduktportal

2023-10-13

LK Våtrumskassett är som enda kassett listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkt byggande.


Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Isolering

Upptäcker vattenläckage direkt!

2023-02-27

LK CubicDetector upptäcker vattenläckage och larmar om olyckan är framme. Detektorn mäter även luftfuktighet och temperatur.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Produktnytt & kataloger

Ny Försäljningschef på LK Systems

2023-01-20

Jonas Douhan är ny Försäljningschef på LK Systems AB sedan 1 januari 2023. Tidigare försäljningschef Jan Pellfolk kommer att finnas kvar inom organisationen som Affärsenhetschef.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad