Seminarium i Malmö om Klimatstegen

2023-02-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Nu finns ett föredrag om Klimatstegen, ett verktyg för stegvis minskning av byggnaders klimatavtryck ute på Youtube-kanalen. 

Klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader orsakas av energianvändning, byggnadsmaterial till underhåll och ombyggnader, vattenanvändning, avfall, skötsel av utemiljö med mera. Nu lanseras Klimatstegen, ett verktyg för stegvis minskning av dessa posters klimatavtryck. I Klimatstegen följs klimatarbetet från förvaltningen upp med 20 nyckeltal, så kallade Klimat-KPI:er. Till varje nyckeltal finns en vägledning med klimat-åtgärder som ska genomföras för att få ut mesta möjliga klimateffekt för investerad tid och pengar.

Metoden är utvecklad för förvaltare, de som känner byggnaden och verksamheten bäst. Byggnadens klimatstatus beskrivs med fyra klimatsteg: IGÅNG, BRA, MYCKET BRA och KLIMATOPTIMERAD. Inga gränsvärden används, istället utgår metoden från förbättringsarbete efter varje fastighetsägares förutsättningar. Klimatstegen är utvecklad i nära samarbete mellan fastighetsägare engagerade i LFM30 och Lunds Tekniska Högskola. Arbetet är finansierad av Energimyndigheten genom E2B2 och är fri att använda utan förbehåll och avgifter. Vid ett digitalt kostnadsfritt EMTF-seminarium hos EMTF Malmö presenterade Catarina Warfvinge, Lunds Tekniska Högskola, projektet och visade hur man arbetar med klimatnyckeltalen.

Se föredraget:

 


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om AI och VVS

2023-05-24

Lyssna på ett föredrag om AI och VVS.


Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Solenergiutbildning med praktisk inriktning

2023-05-08

EMTF är glada att kunna erbjuda denna unika solenergiutbildning med praktisk inriktning och handfasta råd både kring solel och solvärme. Den leds av Lars Andrén (DrivKraft Andrén AB) som är en av Sveriges främsta auktoriteter på området.  


Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Entreprenadjuridik med fokus ABK09

2023-04-26

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.


Allmän Utbildning & FoU

Totalkonsult med möjlighet till diplomering!

2023-04-25

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Formasprojekt för ren luft i operationsrum

2023-04-19

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är risken för kirurgirelaterade infektioner cirka nio gånger högre i låginkomstländer jämfört med i höginkomstländer. I ett Formasprojekt har undersökts hur man kan lösa dessa problem med enkel och billig teknik.


Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Sverige tar ledartröjan för världens bästa luft

2023-04-18

Frisk luft tillsammans eller Healthy Air Together. Det är temat för världens viktigaste konferens inom ventilation och inneklimat. 23-26 april 2024 möts forskare och näringsliv på Stockholmsmässan Nordbygg för Scanvac’s RoomVent 2024.


Ventilation Utbildning & FoU

Projekt ska leta efter felkällor som leder till korrosion

2023-04-14

Nu kommer ett nytt SBUF-projekt som ska leta efter felkällor som leder fram till korrosion i vvs-system.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om behovsanpassad värmereglering

2023-04-04

Vid en föreläsning i Stockholm har Daniel Olsson, CIT Renergy, att berättat om resultaten av en utredning kring behovsanpassad värmereglering.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-04-02

Vid ett lunchföredrag med EMTF Sundsvall presenterade Martin Brunnkvist från Säker Vatten ett SBUF-projekt om spillvatten och fekalier i golvbrunnar.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Föredrag i Sundsvall om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

2023-03-23

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen. I ett föredrag i Sundsvall kommer en utredning av presenteras.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU