Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-08-14 av Svenskt Geoenergicentrum

Dags att anmäla dig till Geoenergidagen 2018 och dess workshop och middag den 3-4 oktober! Årets program bjuder på bland annat högtemperaturlager, djupgeotermi och kombinationen sol/geoenergi.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2018-08-13 av Genano Svenska AB

Ett nära samarbete mellan Genano och en skola i finska Esbo har gett goda resultat. Långvariga bekymmer med luftrelaterade symtom bland personal och elever är borta.

  Ventilation Referensprojekt

Annons
banner2018-08-06 av Slussen Building Services

Under sommaren värmebölja har landstinget i Sörmland fått låna kylaggregat av Försvarsmakten för att kunna minska värmen i sjukhuslokalerna, rapporterar svt.se.


  Kyla Referensprojekt


2018-07-06 av LGG Inneklimat AB

LGG har fått förtroendet att leverera hotellapparater för kyla, värme och ventilation till de 523 hotellrummen...

  Ventilation Värme Kyla Referensprojekt

Annons
banner2018-06-27 av Slussen Building Services

I veckan testas för första gången en unik, lokal marknadsplats för el, värme och kyla på Chalmers campus Johanneberg.


  Värme Kyla El Referensprojekt Utbildning & FoU


2018-06-20 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I Tjärna Ängar i Borlänge har en byggnad med 36 lägenheter från miljonprogrammet renoverats på ett hållbart sätt med målet att energianvändningen ska halveras.


  Allmän Energieffektivisering Referensprojekt

Annons
banner2018-06-18 av Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff är med och renoverar avloppsledningen som går under Inre Hamnen i Norrköping. Arbetet omfattar en avloppsledning som tar en tredjedel av staden.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt


2018-06-14 av Ecoclime Group AB

Det privata fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar 600000 kvm kontorslokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, har lagt en första beställning till ett ordervärde om 2,4 MSEK för installation av komfortvärmesystem

  Värme Kyla Referensprojekt

Annons
banner2018-06-13 av Fidelix Sverige AB

I Umeå genomförs just nu en unik renovering av en gymnasieskola som ska invigas 2019. Fidelix partner, Umeå El och VVS jobbar just nu för fullt med att få de första egenproducerade styrskåpen klara för leverans.

  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Referensprojekt


2018-06-13 av Aarsleff Rörteknik AB

Vi är i full gång med servisrenoveringar i stora delar av landet. Under tio veckor framöver kommer vi att renovera cirka 250 serviser i nordöstra Sverige, därefter fortsätter vi med ungefär lika många i sydvästra delen av landet.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Annons
banner2018-06-12 av Ecoclime Group AB

Ecoclime har via dotterbolaget Flexibel Luftbehandling under våren installerat ett miljonprojekt för inomhuskomfort vid huvudkontoret hos en av Sveriges tre största banker, som även är fastighetsägare.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2018-06-11 av Victaulic Europe

Då Sandbäckens Rör fick uppdraget att bygga en ny energicentral vid Danderyds sjukhus valde man att tänka nytt och använda Victaulics lösning med rillade rör och kopplingar.

  Värme Kyla Referensprojekt


2018-06-07 av Slussen Building Services

Familjebostäder Göteborg blev vinnare när bransch- och intresseorganisationen SABO lyfte fram lyckade renoveringsprojekt i syfte att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar.

  Allmän Referensprojekt Utbildning & FoU


2018-05-28 av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany

Temperaturer på minus 20 grader under vintermånaderna är inte ovanligt i Jokkmokk. Här i ett fritidshus har Panasonic precis avslutat sin nordligaste luft/vatteninstallation någonsin. En luft/vattenvärmepump visade sig vara den bästa lösningen.

  Värme Sanitet Energieffektivisering Referensprojekt


2018-05-24 av FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Eksta Bostads i Kungsbacka har klarat både Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 för sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. Eksta har sedan länge byggt med FEBY12 och känner sig trygga med det. Driftkostnaderna blir låga och kvalitén hög.

  Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt